Harita Bürosu

 

AD - SOYAD

ÜNVAN

KİŞİ BİLGİLERİ

FOTOĞRAF

Onur KILIÇ

Mühendis

Eğitim

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Harita Mühendisliği

 

E- Posta

klc.onur14@gmail.com

Telefon

4093